Ryużaki

66 tekstów – auto­rem jest Ryużaki.

Po dwudzies­tym py­taniu: "Cze­mu jes­teś dzi­siaj ta­ki smut­ny? Zaz­wyczaj widzę Cię uśmie­chnięte­go.", miałem już do­syć. Po­pełniłem błąd, które­go nie po­pełnię już nig­dy. Nie przes­ta­wiłem się na tryb uda­wania, że wszys­tko jest ok. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 14 lipca 2011, 22:12

Ludzie doszu­kują so­bie te­go, cze­go chcą doszu­kiwać i jeśli te­go nie ma, to oni to so­bie znajdą. I wiecie jak to się na­zywa? Pa­rano­ja. ~ Włodek Markowicz 

myśl
zebrała 14 fiszek • 21 czerwca 2011, 21:39

Os­tatnio zauważyłem, że przechodzę prze­mianę. Miewam zmiany nas­trojów, łat­wo się zas­mu­cam, mam częstą dep­resję, bóle głowy i ciężko się ze mną do­gadać. Możli­wości są dwie. Al­bo staję się ar­tystą al­bo kobietą. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 14 czerwca 2011, 21:05

Chodzi o to, że mój los bar­dzo się o mnie troszczy. Troszczy się tak, że w oba­wie o tęsknotę za tym, cze­go mieć nie mogę, oszczędził mi na­wet za­pachu kiełba­sy z grilla. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 28 maja 2011, 21:34

W dzi­siej­szych cza­sach, nie możesz być na­wet pe­wien, że ktoś Cię porządnie kop­nie w tyłek. 

myśl
zebrała 29 fiszek • 24 maja 2011, 20:16

I cze­mu jed­ni mnie kochają, a drudzy...
to nie moi rodzice? 

myśl
zebrała 12 fiszek • 22 maja 2011, 19:11

Tak, mu­sisz iść przez życie, nie masz wy­boru. Cho­ciaż, w su­mie jest jed­na dro­ga ucie­czki. I obiecuję, że nie będziesz jej żałować.
Mar­twi nie żałują. 

myśl
zebrała 14 fiszek • 15 maja 2011, 12:21

Chcę mieć ko­goś, ko­mu będę mógł przy­nieść po­siłek, wiedząc, że ten ktoś będzie miał dla mnie napitek. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 7 maja 2011, 22:07

Dlacze­go, jak ko­goś pot­rze­buję, wokół mnie ni­kogo nie ma, a gdy chcę być sam, nie mogę opędzić się od ludzi? 

myśl
zebrała 15 fiszek • 5 maja 2011, 23:18

Są ta­kie dni, że na­wet słońce nie jest war­te zachodu. 

myśl
zebrała 17 fiszek • 30 kwietnia 2011, 22:08
Ryużaki

Hmm... Nie wiem co mogę powiedzieć o sobie... Jedno jest pewne, mam sprzeczne cechy. Dość powiedzieć że jestem marzycielem a jednocześnie pesymistą, lub jak wolicie realistą.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Ryużaki

Użytkownicy
Q R S
Pokaż
Kalendarz
Aktywność